Posted by admin

W jaki sposób może być przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa – w jakich celach się ją robi
Firmy w czasie swojego działania niekiedy potrzebują przeprowadzić wycen swojej wartości. Spowodowane to być może różnymi okolicznościami, i w zależności od istniejących potrzeb dobiera się też sposób wykonania takiej wyceny, do popularnych metod należą porównawcza, majątkowa i dochodowa. Niejednokrotnie będą o nią prosiły instytucje finansowe, jeśli dany podmiot stara się o jakieś duże finansowanie w formie kredytu albo linii debetowej. W oparciu o taką wycenę szacowane jest ryzyko i podejmuje się decyzję o tym, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, czy jednak odrzucony. Kolejną sytuacją, w której przeważnie będzie potrzebna wycena przedsiębiorstwa, jest sprzedaż lub zakup firmy. Obie strony transakcji będą wtedy zainteresowane uzyskaniem tej informacji, gdyż wtedy łatwiej jest im osiągnąć kompromis w negocjacjach. Lecz o wycenę być może firma zostanie poproszona również wtedy, gdy będzie planować swój podział albo emisję pakietu akcji, w arbitrażowym postępowaniu, i jeszcze w wielu innych sytuacjach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.