Posted by admin


Czy psychoterapeuta albo psycholog jest lekarzem?
Mówiąc o problemach zdrowia psychicznego, poza lekarzem psychiatrą bardzo często się stawia psychologa lub psychoterapeutę jako osoby wspomagające pacjentów z różnorodnymi problemami i schorzeniami o podłożu psychicznym. Lecz ci drudzy często nie mają medycznych stopni, a jedynie tytuł magistra uczelni wyższej o stosownym profilu. Nie znaczy to jednak, że ich umiejętności są mniej istotne. Wręcz odwrotnie, skończone studia dają im wiedzę pozwalająca na długotrwałą pracę z chorym w celu poprawienia jego samopoczucia i relacji z otoczeniem. Co więcej, psychiatra radom w wielu przypadkach jest w stanie poradzić sobie bez konieczności używania leków, co ma duże znaczenie zwłaszcza przy młodzieży i dzieciach. Długotrwała terapia par radom jest zalecana również z tego powodu, że poza umożliwieniem rozwiązania codziennych kłopotów może także wyposażyć pacjenta w skuteczne narzędzia związane z radzeniem sobie ze stresem w kolejnych okresach etapach życia i w całkiem nowych okolicznościach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.