Zumba łańcut

 • Zumba łańcut Psychoanaliza

  Psychoanaliza

  Psychoanaliza Metoda ta, zapoczątkowana na przełomie wieku przez Zygmunta Freuda, znalazła wielu kontynuatorów i modyfikatorów. W klasycznej psychoanalizie pacjent leży na kanapie i swobodnie rozmawia o swoich uczuciach oraz snach lub mówi o wszystkim, co tylko przyjdzie mu do głowy. Informacje przekazane przez pacjenta psychoanalityk interpretu­je w kontekście doświadczeń z dzieciństwa i relacji z rodzicami. […]

 • Zumba łańcut Rodzaje psychoterapii

  Rodzaje psychoterapii

  Psychoterapia wspierająca Psychoterapia wspierająca to metoda leczenia, która polega na oma­wianiu problemów i uczuć pacjenta w stworzonej przez terapeutę atmo­sferze zaufania i szczerości. Terapeuta jest dobrym słuchaczem, pozwa­lającym pacjentowi na pełną ekspresję uczuć. Lekarz może następnie zaprezentować swój punkt widzenia lub przedłożyć pewne sugestie, dzięki którym pacjent uzyska wsparcie duchowe bez poczucia, że jest osądzany. […]

 • Zumba łańcut Terapia poznawcza

  Terapia poznawcza

  Terapia poznawcza Terapię tę zapoczątkował amerykański psycholog Aaron Beck w la­tach sześćdziesiątych. Termin poznawcza odwołuje się do myślenia, percepcji i pamięci człowieka. Jeżeli terapeuta uważa, że przyczyną pro­blemów emocjonalnych jest takie, a nie inne postrzeganie, terapia będzie ukierunkowana na zmianę percepcji i wyobrażeń o sobie, co spowoduje usunięcie konkretnych objawów lub problemów. Na przykład, jeżeli […]

 • Zumba łańcut Terapia behawioralna

  Terapia behawioralna

  Terapia behawioralna Terapeuci stosujący tę metodę twierdzą, że zachowanie człowieka jest cechą nabytą i stanowi wynik pewnych uwarunkowań lub wymuszeń określonych zachowań. Jeżeli matka stale przekonuje dziecko, że wszystkie zwierzęta są brudne, może to spowodować wytworzenie się w nim lęku przed zwierzętami, na przykład psami. Jeśli nabyte zachowanie ma charakter zachowania negatywnego, może być przyczyną […]

 • Zumba łańcut Rodzaje terapii

  Rodzaje terapii

  Terapia gestalt Ta „humanistyczna” terapia, wprowadzona w Stanach Zjednoczo­nych przez Fritza Perlsa w latach pięćdziesiątych, opiera się na zasadzie, że najważniejsza jest obecna chwila, a nie przeszłość, i że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, oraz jest panem swojego losu. Jeżeli podczas sesji okaże się, że pacjenta niepokoi jakaś sprawa z przeszłości, terapeuta pomoże […]

 • Zumba łańcut Terapia partnerska i rodzinna

  Terapia partnerska i rodzinna

  Terapia partnerska Osoby pozostające w związkach małżeńskich lub posiadające stałego partnera wiedzą, że nawet nad najlepszymi związkami trzeba czasem popracować. Do specjalisty leczącego tą metodą można udać się po poradę albo razem z partnerem, albo oddzielnie. Terapeuta pomoże zro­zumieć i rozwiązać istniejące w związku napięcia. Terapia może być skuteczna zarówno dla par hetero-, jak i […]