Posted by admin

Audyt – przywilej, konieczność czy groźba?
Wartość firmy jest zależna od dużej ilości różnych czynników i może się w czasie zmieniać. To, jak dużo warta jest dana firma jest ogromnie ważne w sytuacji jej likwidacji, próbie sprzedaży albo w chwili zmiany jej organizacyjno-prawnej formy. Każda taka okoliczność będzie potrzebować wykonania wyceny z innego powodu, jednak zawsze powinna to być realna wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Sprzedaż i likwidacja są okolicznościami, które bardziej się kojarzą z niechcianymi wydarzeniami. Przekształcenie określonej formy działalności gospodarczej w drugą także wymaga określenia wartości wszystkich składowych majątku. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się dokładna wycena firm, która wskaże jednoznacznie bieżącą wartość firmy pod konkretny cel. Dużo elementów daje się precyzyjnie i szybko wycenić w oparciu o rynkowe ceny odpowiedników. Inne wymagają obliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości na skutek zużycia lub – przeciwnie, zwiększenia wartości, na przykład po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Lecz w skład firmowego majątku również wchodzi dużo elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości niematerialnych i prawnych, jakie często stanowią istotną część aktywów przedsiębiorstwa. Przeważnie się tu spotyka autorskie prawa, koncesje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. W takich przypadkach kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Aby trafnie oszacować niematerialne składowe majątku, potrzebna jest profesjonalna wycena firm wykonana przez doświadczonych audytorów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.